Bol u lijevu ruku s hipertenzijom. Prikaz slučaja – postavite dijagnozu


Perikarditis Zahvaljujući razvoju invazivne dijagnostike i terapije, rana koronarografija postala je standard u liječenju infarkta miokarda. Pasupathy i sur.

cardiomagnil i hipertenzija

Autori naglašavaju kako se podatak o nižem mortalitetu bolesnika koji boluju od MINOCA-e mora uzeti s oprezom, s obzirom na to da bolesnici koji boluju od MINOCA-e imaju lošiju prognozu od bolesnika sa stabilnom anginom pectoris i neopstruktivnom bolesti koronarnih krvnih žila te im je prognoza dugoročnog preživljenja ipak bliža bolesnicima s infarktom miokarda i nalazom jednožilne ili dvožilne koronarne bolesti.

Uzrok infarkta miokarda u odsutstvu koronarne bolesti traži se u strukturalnoj disfunkciji miokarda, spazmu koronarnih krvnih žila ili u trombofilijskim poremećajima.

sekundarne hipertenzije kod icd

Zbog svega navedenog, autori navedene studije smatraju kako MINOCA ne može biti definitivna dijagnoza te se bolesnici s infarktom miokarda i urednom koronarografijom moraju podvrgnuti daljnoj evaluaciji radi rane detekcije i terapije podležećih uzroka.

U slučaju da se bolesnica s navedenom kliničkom slikom inicijalno javila u ambulantu liječnika OM bilo bi potrebno uzeti detaljnu anamnezu i ispitati karakter bolova te snimiti EKG. Pacijenta bi trebalo hitno uputiti na daljnju obradu u tercijarni bolnički centar kolima HMP, s obzirom da anamneza upućuje na nestabilnu anginu pectoris.

American Heart Journal; Circulation ;

liječenje hipertenzije dobi