Demencije, hipertenzija. Arterijska hipertenzija i kognitivni poremećaji – 1. dio - Zdravo budi


hipertenzija rizik 2 2

Što je loše za srce loše je hipertenzija za mozak Što je loše za srce loše je i za mozak Postoje brojni demencije koji ukazuju da ono što je loše za srce loše je i za mozak. Nova istraživanja su pokazala da su dobro poznati faktori rizika za koronarnu bolest i moždani udar ujedno i faktori demencije za nastanak demencije u starosti.

prvu pomoć i lijekovi za hipertenziju

To se pre svega odnosi na pušenje, povišen krvni pritisak, nekontrolisane vrednosti glukoze i holesterola u krvi. U naučnom istraživanju učestvovalo je više d Praćeni su nešto duže od jedne decenije s ciljem utvrđivanja mogućeg razvoja demencije.

Kod pacijenata kod kojih je dijagnostikovana demencija postojala je značajna povezanost sa faktorima rizika hipertenzija pušenje, hipertenzija i dijabetes.

enap tablete od hipertenzije

Potencijalni rizik za nastanak demencije značajno se menjao kod osoba povezanih sa faktorima rizika u starosnoj dobi od 55 do 69 godina.

Pokazalo se da je pušenje faktor koji rizik od nastanka demancije povećava za čak 4,8 puta, dijabetes povećava rizik za 3,4 puta, dok osobe sa hipertenzijom imaju 1,8 puta veći rizik u odnosu na demencije sa normalnim krvnim pritiskom.

Arterijska hipertenzija i kognitivni poremećaji — 1. Josip Vincelj dr.

Povećana telesna masa i povišene vrednosti masti u krvi u ovom slučaju nisu bile dokazano povezane sa rizikom od demencije nastanka demencije, a istraživanje je takođe pokazalo da faktori rizika nisu značajno povezani sa demencijom nakon sedamdesete godine života. Demencija se danas u Hipertenzija beleži kod svake šeste osobe starije od 70 godina, a prema očekivanjima naučnika метод копирования сделок osoba sa hipertenzija i vruće kadica će biti utrostručen do Zbog čega se i apeluje na primarnu zdravstvenu zaštitu da bi se uticalo na smanjenje faktora rizika tokom srednje životne dobi koji prvenstveno imaju demencije na rizik razvoja koronarne bolesti, potencijalni nastanak moždanog udara i na mogući razvoj demencije.