Dijagnoza lijeve ventrikularne hipertonije


Poremećaji srčanog ritma

Poremećaji srčanog ritma mogu biti normalna fiziološke reakcije zdravog srca, ali i patološka, potencijalno opasna stanja po život, zbog narušene hemodinamike i nastanka iznenadne srčane smrti. Srce je dvofazna električna pumpa čiji je zadatak da omogući cirkuliaciju krv kroz telo Srce se, anatomski, sastoji od četiri šupljine: desne i leve pretkomore, i desne i leve komore.

Desna strana srca pumpa krv u pluća a leva je pumpa u ostatak tela. Krv iz tela osiromašena kiseonikom i sa povećanim sadržajem ugljen-dioksid se sakuplja u desnoj pretkomori, a zatim prelazi u desnu komoru, koja u određenom ritmu potiskuje krv u pluća, da pokupi kiseonik i otpusti ugljen-dioksid.

Moguće posljedice i razvoj komplikacija kod nedostatno liječene hipertenzije - unknown-days.com

Krv bogata kiseonikom vraća se u levu pretkomoru odakle je pretkomorska pumpa određenim ritmom potiskuje u levu komoru. Leve komore je mnogo deblja od desne, jer mora da bude dovoljno jaka da pošalje krv po celom telu.

  1. Lijekovi za visoki krvni tlak uzrok aritmije
  2. Med receptima za hipertenziju
  3. Terapija održavanja hipertenzija

Početni električni impuls koji nastaje u pretkomorama pokreće srčanu pumpu u rad, i na taj način počinje proces upumpavanja krvi i njenog kretanja cirkulacije kroz telo. Ovaj impuls generiše posebna grupa ćelija koje se nalaze u gornjem delu pretkomore srca, koje deluju kao automatski pejsmejker, iz koga šalju električni signal koji se širi duž sprovodnog sitema neke vrste električnih provodnika u srčanim mišićima, što omogućava koordinirani rad i funkciju srčane pumpe u određenom fiziološkom ritmu.

Sinu-atrijalni sistem U srcu postoje posebne ćelije u desnoj pretkomori grupisan u tzv. Keith-Flack nodekoji se nalazi u lumenu desne pretkomore, i leži između gornje šuplje vene i desnog uvastog nastavka desne aurikule. Snop ovog čvora je dugačak 1 sm a širok 3 sm, i proteže se dijagnoza lijeve ventrikularne hipertonije terminalnog grebena srca do donje šuplje vene. Sinusni čvor je predvodnik rada srca, iz koga se impulsi prvo šire kroz zid desne a zatim i leve pretkomore.

U ovom čvoru, u ritmu od u minuti, javljaju se impulsi koji izazivaju kontrakciju srčanog mišića pretkomora. Na taj način nastaje sistola pretkomora.

Hipertenzija je kronična bolest pri kojoj je krvni tlak u arterijama povišen, stoga se naziva i povišeni krvni tlak, ili arterijska hipertenzija hipertonija. Kako bi se održao normalni protok krvi kroz krvne žile, u osoba s povišenim tlakom potreban je snažniji rad srca. Kako bismo očitali vrijednosti krvnog tlaka, mjeri se sistolički i dijastolički tlak. Normalne vrijednosti sistoličkog gornjeg, tzv.

Akcioni potencijal srčanog mišića: Crevena linija-miokarda pretkomora, Zelena linija- atriventrikularnog čvora Akcioni potencijal ćelija sinusnog čvora je mali oko 60 mV i odlikuju se zaobljenim vrhom. Tokom druge faze spore repolarizacije nema platoa, već odmah nastaje silazeći, descendentni krak, tako da se druga i treća faza manifestuje jednom silazećom linijom.

Poremećaji srčanog ritma — Vikipedija, slobodna enciklopedija

U stvari odmah po izvršenoj depolarizaciji ćelija, nastaje repolarizacija ćelija sinusnog čvora. Tokom četvrte faze u ćelijama sinusnog čvora dolazi do spontanog rasta električnog potencijala po jednog kritičnog nivoa, koji dovodi do aautomatske aktivacije ćelija automatska depolarizacija. Ukoliko kritični nivo nastaje naglo, brzo nagib postaje strmijiukoliko je automatizam u stvaranju impulsa brži i srčana frekvencija veća. Sporiji razvoj kritičnog nivoa, praćen je sporijom srčanom frekvencijom.

Ova aktivacija miokarda pretrkomora odvija se tokom 0,06 do 0. SA čvor generiše električni ritam učestalosti od 60 do 80 otkucaja srca u minutu. Ova ritam se spolja može osetiti kao arterijski puls. Posle početne aktivacije srca, mišićneim ćelijama srca potreban je delić sekunde da budite spremni da ponovo primi novi signal iz pejsmejkera, i zato u električniom sistemu nastaje jako kratka pauza u sprovođenju signala.

Ovaj električni signal uzrokuje nadražaj mišićnih ćelijae u obe pretkomore u određenom ritmu. Atrioventrikularni sistem Impuls nastao u pretkomorama prenosi se u komore preko pretkomorno-komornog atrio-ventrikularnog dela sprovodnog sistema, koji sačinjavaju pretkomorno-komorni ili atrioventrikularni čvor AV čvorodnosno pretkomorno-komorni čvor ili Ašof-Tavarin čvor engl.

Aschoff - Tawara koji se nalazi u nivou desnog pretkomorno-komornog atrioventrikularnog ušća i pretkomorno-komornog snopa ili Hisovog snopa koji direktno započinje od ovog čvora. Atrioventrikularni čvor, u odrasle osobe je veličine od 2 do 3 mm u širinu i 5 do 6 mm u dužinu.

Debljina mu je oko 0,75 do 1 mm, a njegove veze ulaze u miokard desne i leve pretkomore i sa Hisovim snopom čine osnovni kontakt, koji ima posebna svojstva u sistemu sprovođenja impulsa sa pretkomora na komore. Dijagnoza lijeve ventrikularne hipertonije snop predstavlja jedinu direktnu vezu miokarda pretkomora sa miokardom komora. Polazi od atrioventrikularnog čvora prema naniže i proteže se kroz membranozni deo međukomorne pregrade. Na gornjem kraju međukomorne pregrade deli se na dva kraka, levi i desni.

Oba kraka protežu se kroz međukomornu pregradu do vrha srca, gde se granaju u zidu komora, sve do završnih Purkinijevih vlakana. Nervni impulsi prvo antioksidansi za hipertenziju u papilarne mišiće, koji se zato prvi kontrahuju a potom sledi kontrakcija miokarda komora. Kontrakcija miokarda započinje u području vrha srca i širi se prema bazi komora. Blokadom tog čvora neće uslediti sistola komora posle sistole pretkomora.

U tom slučaju u mnogim ćelijama u miokardu komora pojaviće se nekontrolisano i spontano stvaranje novih nervnih impulsa što dovodi do nepravilnog rada ili fibrilacije komora [5]. Sprovodni sistem srca Legenda: 1.

Kejt - Flakov čvor, 2. Ašof-Tavarin čvor, 3. Hisov AV snop, 4.

dijagnoza lijeve ventrikularne hipertonije

Levi krak Hisovog snopa, 5. Prednja leva grana, 6.

Внезапно Сьюзан вспомнила, что он должен быть в лаборатории систем безопасности. Она кружила по пустому кабинету, все еще не преодолев ужас, который вызвало у нее общение с Хейлом.

Zadnja leva grana, 7. Leva komora, 8. Međukomorska pregrada, 9.

dijagnoza lijeve ventrikularne hipertonije

Desna komora, Desni krak Hisovog snopa Svaka ćelija u srcu može da deluje kao pejsmejker. Zdrav SA čvor je dijagnoza lijeve ventrikularne hipertonije suštinske važnosti jer može autonomno da generiše impulse po stopi od 60 do 80 otkucaja u minuti. Takođe i zdrava AV čvor može da radi po stopi od oko 40 otkucaja u minuti. Ako je potrebno, i same komore mogu gastrički hiperaciditet i hipertenzije otkucaje srca, po stopi od oko 20 otkucaja u minutu.

dijagnoza lijeve ventrikularne hipertonije

Ovo se dešava kada ćelije pretkomora ne generišu električni impuls ili ako je prenos električnihsignala na komoru blokiran. Međutim, ovi niže stope otkucaja u minuti mogu biti razlog nemogućnosti srca da pumpa krv po teli da zadovolji svoje potrebe što može da dovede do hipoksije, bola u grudima, slabosti, i sve to prolaznog oblika.