Hipertenzija askorbinska kiselina


Vitamini Trivijalni naziv za askorbinsku kiselinu je C-vitamin.

Novi život malene Rite: 'Imam šest, a moje srce 11 godina...'

U nedostatku ovog vitamina u hrani, kod čoveka nastaju promene poznate pod imenom skorbut. Vidne manifestacije ovih promena su, pored promena na zglobnim površinama i zubima, izražena naklonost ka krvarenju i pojava spontanih krvarenja u koži i služokoži. Pojavljuje se u dva oblika: hipertenzija askorbinska kiselina, kao askorbinska kiselina i oksidovanom, kao dehidroaskorbinska kiselina.

Vitamin C nastaje iz glukoze preko uronske kiseline kod biljaka i životinja. Kod primata ova reakcija nije moguća radi nedostatka enzima L-gulonolakton oksidaze koja omogućuje pretvorbu glukoze u askorbinsku kiselinu. Stoga čovjek i ostali primati moraju askorbinsku kiselinu svakodnevno unositi ishranom. Aktivni oblik vitamina C je askorbinska kiselina, a njena osnovna funkcija u organizmu je uloga reducensa u mnogim različitim metaboličkim reakcijama. Askorbinska kiselina može reducirati citokrome A i C u procesu staničnog disanja.

Askorbinska kiselina ima snažnu reduktivnu moć i lako se oskiduje u dehidroaskorbinsku kiselinu. Na ovome se osniva kvantitativno određivanje pomoću 2,6-dihlorfenol-indofenola, koji pod njenim uticajem prelazi u bezbojni redukovani oblik.

VISOKI I NISKI TLAK SE REGULIRA U 3 DANA RIMARCHUK unknown-days.com

Prelaz askorbinske u dehidroaskorbinsku kiselinu je reverzibilan, te se može smatrati redoks sistemom koji bi u ćeliji učestvovao u procesima bioloških oksidacija.

Zna se da učestvuje u oksidativnim promenama aminokiseline tirozina. Askorbinska kiselina je prisutna u svim tkivima, a naročito u kori nadbubrežne žlezde i hipofizi. Izgleda da je u ovim žlezdama uloga askorbinske kiseline u uskoj vezi sa njihovom sekretornom funkcijom, jer se u nedostatku ovog vitamina pojavljuju, pored pomenutih, i simptomi koji ukazuju na promenjenu funkciju ovih zlezda.

"Literatura"

U bazičnom rastvoru i pri kuvanju hrane aksorbinska kiselina brzo propada, naročito u prisustvu jona bakra. Čovek je unosi biljnom hranom koja obiluje ovim vitaminom. Što se tiče dnevnih potreba organizma za askorbinskom kiselinom, ona iznose oko mg, iako već od 10 do 20 mg mogu da spreče manifestne simptome skorbuta.

Ukoliko Vam se svideo naš tekst, zamolili bismo Vas da nas podržite tako što ćete nas pratiti na Facebook-u ili Twitter-u. Pročitajte još.