Hipertenzija nakon potresa mozga


hipertenzija nakon potresa mozga

Njega adolescenata nakon potresa mozga Marija Antonija Prlenda, mag. Strogo mirovanje nakon potresa mozga ne čini se djelotvornijim od uobičajene njege kod adolescenata koji su imali blaži potres mozga, zaključak je randomizirane studije objavljene u časopisu Pediatrics.

hipertenzija nakon potresa mozga

Na temelju rezultata ove studije, za blagi potres mozga preporuča se odmaranje tijekom dana te postupni povrat aktivnosti. Istraživanje je uključilo 99 pacijenata koji su bili u dobi od 11 do 22 godine, a javili su se u hitnu službu nakon potresa mozga.

Ispitanici su randomizirani su za uobičajenu njegu dana odmora nakon kojih je uslijedio postupni povrat aktivnosti ili strogo mirovanje 5 dana odmora te zatim postupni povrat aktivnosti. Nakon desetodnevnog praćenja, grupa pacijenata koji su strogo mirovali imala je više simptoma potresa mozga nego grupa koja je liječena uobičajenom njegom. Grupe se nisu razlikovale u većini neurokognitivnih rezultata.

hipertenzija nakon potresa mozga

Potrebno je naglasiti da se studija fokusirala na pacijente koji su ubrzo nakon javljanja u hitnu službu otpušteni te u obzir nisu uzeti pacijenti koji su zaprimljeni na bolničko liječenje za koje je stroži režim mirovanja prikladniji.