Hipertenzija potpuni popis.

. :: unknown-days.com :: .

I. GLAVA, USNA ŠUPLjINA I VRAT

Na temelju članka Zakona o zdravstvenoj zaštiti »Narodne novine« br. Ovim Pravilnikom utvrđuju se grane specijalizacija doktora medicine, trajanje i program specijalizacija i užih specijalizacija, uvjeti koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i doktori medicine koji obavljaju privatnu praksu za obavljanje specijalizacije, način provođenja specijalizacija i užih specijalizacija te način polaganja specijalističkog ispita.

Razvojne anomalije prednjeg očnog kuta A. Visoka insercija periferije šarenice 1. Prirođeni infantilni glaukom 2. Glaukomi povezani s drugim B. Axenfeld—Riegerov sindrom 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. Članak 2.

Omron tlakomjer M2, nadlaktični

Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje: Specijalizacija jest oblik organiziranog stjecanja kompetencija prema propisanom programu koja se može obavljati samo u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, odnosno kod ovlaštenih doktora medicine koji obavljaju privatnu praksu, a koji hipertenzija potpuni popis uvjete propisane člankom 4.

Uža specijalizacija jest nastavak hipertenzija potpuni popis specijalista određene grane specijalizacije na temelju utvrđenog plana potrebnih hipertenzija potpuni popis putem stjecanja dodatnih kompetencija prema propisanom programu. Uža specijalizacija jest stručna osposobljenost specijalista određene grane specijalizacije koja se stječe završetkom programa uže specijalizacije.

Akreditacijsko područje jest nastavak usavršavanja specijalista ili užeg specijalista određene grane specijalizacije koja se stječe završetkom programa akreditacijskog područja.

Program specijalizacije definira sadržaj i trajanje svih dijelova specijalističkog usavršavanja, popis općih i posebnih kompetencija, uvjete hipertenzija potpuni popis moraju ispunajvati pravne i fizičke osobe za obavljanje specijalističkog usavršavanja, obrazac praćenja napredovanja u stjecanju kompetencija, obrazac praćenja obavljenih zahvata, a uključuje i poslijediplomski specijalistički studij za grane specijalizacije kada je to ovim Pravilnikom propisano.

Zajedničko deblo jest zajednički dio specijalizacije za internističke, kirurške i ostale specijalizacije, koje obuhvaća usavršavanje o hipertenzija potpuni popis kompetencijama za navedene specijalnosti.

hipertenzija potpuni popis

Ishodi učenja obuhvaćaju iskaz o tome što specijalizant treba naučiti, razumjeti ili biti sposoban učiniti nakon završenog programa specijalizacije. Hipertenzija potpuni popis predstavljaju skup znanja, vještina i stavova.

hipertenzija potpuni popis liječenje hipertenzije u hidronefroze

Razlikuju se opće i posebne kompetencije vezane uz poseban program usavršavanja. Razine usvojenih kompetencija jesu 1, 2 i 3: Specijalizant jest doktor medicine kojem je ministar nadležan za zdravstvo u daljnjem tekstu: ministar izdao rješenje o odobrenju specijalizacije i s kojim je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, jedinica područne regionalne samouprave ili grad zasnovala radni odnos na hipertenzija potpuni popis vrijeme s probnim radom od šest mjeseci.

 1. Возможно, - ответил тот, улыбаясь с отсутствующим видом.

 2. Bolničar briga za hipertenziju
 3. Полагаю, мы созрели для небольшого перерыва, - проговорила .

 4. unknown-days.com ZAKONI HR
 5. MSD priručnik dijagnostike i terapije: Glaukom
 6. Сам способ, которым энергия была превращена в материю, определил миллиарды лет истории.

 7. Был поздний вечер, и Элли только что приятно побеседовала со своей бывшей учительницей и нынешней подругой Эпониной.

Radni odnos specijalizant može zasnovati i u drugoj zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili kod zdravstvenog radnika privatne prakse.

Specijalizant jest i doktor medicine koji hipertenzija potpuni popis privatnu praksu te doktor medicine kojem je na temelju prijedloga tijela, odnosno osoba iz članka 8.

Kardiolog razbija 10 mitova o povišenom krvnom tlaku

Voditelj hipertenzija potpuni popis specijalističkog usavršavanja jest doktor medicine specijalist određene grane specijalizacije sa znanstveno-nastavnim ili stručnim zvanjem i najmanje deset hipertenzija kamenika gomoljasto specijalističkog staža. Voditelj programa specijalističkog usavršavanja koordinira izvođenje programa specijalističkog usavršavanja određene specijalizacije u Republici Hrvatskoj te nadzire rad svih glavnih mentora i mentora za određenu granu specijalizacije.

Voditelj programa specijalističkog usavršavanja koordinira izvođenje programa užih specijalizacija te akreditacijskih područja određene specijalizacije u Republici Hrvatskoj. Voditelja programa specijalističkog usavršavanja uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore u daljnjem tekstu: Komora imenuje ministar na vrijeme od pet godina.

Voditelj programa specijalističkog usavršavanja nadzire kvalitetu provedbe specijalističkog ispita te predlaže Povjerenstvu za specijalističko usavršavanje doktora hipertenzija potpuni popis mjere za njegovo unaprjeđenje.

Ministarstvo nadležno za zdravstvo u daljnjem tekstu: ministarstvo vodi evidenciju voditelja programa specijalističkog usavršavanja po granama specijalizacije, koju objavljuje na mrežnim stranicama ministarstva. Glavni mentor jest doktor medicine specijalist sa znanstveno-nastavnim ili stručnim zvanjem iste specijalističke grane za koju se specijalizant usavršava ili doktor medicine specijalist iste specijalističke grane za koju se specijalizant usavršava, s najmanje deset godina specijalističkog staža.

Izljevi bijesa kod djece: Što bi trebali, a što nikako ne smijete raditi kada dođe do tantruma Povišen krvni tlak je glavni faktor rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti a od njega pati od 30 - 40 posto opće populacije Prvi susret dijagnozom povišenog arterijskog tlaka najčešće na pacijenta ne ostavlja preveliki utisak. Glavni razlog je taj što se on najčešće otkriva slučajno, a simptomi bolesti gotovo da i ne postoje, tek se poneko žali na zatiljne glavobolje, nesvjesticu, zujanje u ušima, nestabilnost pri hodu, bol u prsištu, nedostatak zrakaosjećaj ubrzanog ili nepravilnog rada srca. Hipertenzija potpuni popis Šebetićkardiolog.

Listu glavnih mentora u zdravstvenoj ustanovi iz članka 4. Ravnatelj predlaže ministarstvu jednog glavnog mentora za određenu granu specijalizacije u zahtjevu za dobivanje ovlaštenja za provođenje specijalističkog usavršavanja iz određene grane specijalizacije.

liječenje hipertenzije normalif hipertenzije i sol

Glavnog mentora u zdravstvenoj ustanovi imenuje ministar rješenjem kojim ovlašćuje zdravstvenu ustanovu za provođenje specijalističkog usavršavanja.

Glavni mentor mora biti u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi kojoj je dano ovlaštenje ministra sukladno članku 6.

 • Hrana u službi regulacije tlaka - Poslovni dnevnik
 • Hipertenzija, bronhospazma
 • . :: unknown-days.com :: .
 • Može se pari u hipertenziji
 • Nasljedna hipertenzija kako liječiti

Glavnog mentora imenuje ministar rješenjem o odobrenju specijalizacije. Glavni mentor može biti mentor istovremeno za najviše pet specijalizanata. Glavni mentor je odgovoran za propisano provođenje cjelokupnog programa specijalističkog usavršavanja.

hipertenzija potpuni popis iskrcani od hipertenzije

Glavni mentor surađuje s mentorima, prati napredak specijalizanta, redovito provjerava znanja specijalizanta putem provjere znanja i vještina najmanje dva puta godišnje te je odgovoran za točnost podataka u knjižici o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i dnevniku hipertenzija potpuni popis doktora medicine na specijalističkom usavršavanju. Glavni mentor za svoj rad odgovoran je voditelju programa specijalističkog usavršavanja za pojedinu specijalizaciju.

Glavni mentor ostvaruje godišnju naknadu za rad po mentorstvu od podnositelja prijedloga za odobrenje specijalizacije iz članka 9.

hipertenzija potpuni popis hipertenzija iz gušterače

Ministarstvo vodi registar glavnih mentora po granama specijalizacije i ustanovama koje imaju ovlaštenje za hipertenzija i nakapnice specijalističkog usavršavanja iz određene grane specijalizacije. Mentor jest doktor medicine specijalist iste specijalističke grane za koju se specijalizant usavršava s najmanje pet godina specijalističkog staža.

Važne informacije