Kardiologiju hipertenzije,

Arterijska hipertenzija

kardiologiju hipertenzije

Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije? Autor: doc. Nikola Bulj, dr.

vježbe za hipertenziju i hipotenzije moderna dijagnoza hipertenzije

Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove kardiologiju hipertenzije osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT.

Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba.

kardiologiju hipertenzije

Prilikom kardiologiju hipertenzije terapije u starijih osoba biološka dob i opće stanje bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije. Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj.

Smjernice | unknown-days.com

Smjernice posebnu pažnju posvećuju kardiologiju hipertenzije bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka. Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, kardiologiju hipertenzije fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva.

kardiologiju hipertenzije povijest hipertenzija

Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona. Za razliku od smjernica za Eur Heart J.

kolitis, bol u srcu liječenje hipertenzije maslačka

Važne informacije