Ocat liječenje hipertenzije


Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije?

posljedica moždanog udara i hipertenzije

Autor: doc. Nikola Bulj, dr.

u području bol u oku i hipertenzije

Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT.

Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih ocat liječenje hipertenzije. Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće stanje bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije.

Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj.

da li je moguće da se uključe sa budaletina u hipertenzije

Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka. Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva.

komplikacije hipertenzije da je to

Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona. Za razliku od smjernica za Eur Heart J.

hipertenzija u putujući bubreg