Provjera renovaskularnu hipertenziju.

Renovaskularna hipertenzija je sekundarna hipertenzija izazvana okluzionom bolešću glavnih renalnih arterija ili njihovih grana.

ukloniti visoki krvni tlak bez lijekova hipertenzija, vaskularna stanja

Ređi uzroci su aortoarteritis, traumatska aneurizma, mane u razvoju bubrežne arterije, kompresija ciste, tumora ili hematoma, provjera renovaskularnu hipertenziju ili tromboze renalne arterije. Klinička slika Bolesnici koji imaju renovaskularnu hipertenziju u poređenju sa bolesnicima sa esencijalnom hipertenzijom imaju kraće trajanje hipertenzije, oskudniju porodičnu anamnezu i težu retinopatiju. Kliničke provjera renovaskularnu hipertenziju koje odvajaju pacijente sa renovaskularnom hipertenzijom jesu: teška hipertenzija — dijastolni krvni pritisak veći od mmHg; neočekivana hipertenzija — javlja se pre puberteta ili posle pedesete godine života ili koja je kratkog trajanja sa brzom progresijom od blage do teške; kardiovaskularna bolest — bolest koronarnih arterija, infarkt miokardamoždani udar ili bolest perifernih krvnih sudova; rezistentna hipertenzija — neosetljiva na standardnu terapiju i šum u gornjem abdomenu.

rad štitnjače i hipertenzije buscopan hipertenzija

Dijagnoza Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, laboratorijskih nalaza, objektivnog pregleda, intravenske urografije, radiorenograma, angiografije, renalne arteriografije. Lečenje Konzervativno lečenje podrazumeva patogenetsku terapiju osnovnog oboljenja ateroskleroza, aortoarteritis i dr i lečenje hipertenzivnog sindroma antihipertenzivi.

točka uho hipertenzija

Kada je operacija moguća i kada se može izvesti, obavezno je treba uraditi, naročito kod mlađih bolesnika perkutana transluminalna angioplastika, rekonstruktivna operacija.

Važne informacije