Hemodijaliza hipertenzija


Zdravstvene posljedice dugotrajne nadomjesne terapije Zdravstvene posljedice dugotrajne nadomjesne terapije U svih bolesnika na RRT javlja se više metaboličkih i drugih poremećaja, koji zahtijevaju primjerenu pažnju i odgovarajuće dodatno liječenje.

Kronično zatajenje bubrega

Pristup je individualan, ali u pravilu obuhvaća dijetne preinake i suzbijanje metaboličkih otklona vidi i str. Dijetu treba strogo nadzirati. Dnevni unos Na treba ograničiti na 2 g 88 mmolK na 60 mmol, a P na — mg.

DIJALIZA VO STRANSTVO NA TOVAR NA FZOM 25 06 13

Uremična anemija se liječi rekombinantnim humanim eritropoetinom EPO i nadoknadom Fe str. Budući da je u takvih bolesnika peroralna apsorpcija Fe slaba, mnogima je tijekom hemodijalize potrebna IV nadoknada npr. Sideropenija je vodeći razlog rezistencije na EPO. Ipak, neki bolesnici, koji su primili brojne transfuzije, mogu biti preopterećeni s Fe str.

Faktore koronarnog rizika treba agresivno suzbijati jer dobar dio uremičara puši, ima hipertenziju, dislipidemiju ili dijabetes i konačno strada od krvožilnih bolesti. Peritonealna dijaliza učinkovitije uklanja suvišak tekućine, pa takvim bolesnicima treba manje antihipertenziva.

Hemodijaliza

Liječenima ACE inhibitorima ili antagonistima angiotenzinskih receptora treba češće provjeravati K kako bi se spriječila hiperkalijemija. O liječenju dislipidemije i dijabetesa vidi str.

hemodijaliza hipertenzija

Hemodijaliza hipertenzija i nastanak sekundarne hiperparatireoze. Pri dužem uzimanju javlja se opstipacija i nadutost.

Tipično, krv postane umjereno kisela acidoza.

Bolesnike treba pratiti u smislu eventualne hiperkalcijemije. Sevelamer, — mg ili lantanum karbonat — mg uz svaki obrok su opcije za bolesnike koji uz navedene antacide dobivaju hiperkalcijemiju. Nekima treba dodati i vezače P na bazi Al, ali ih valja davati samo na kraće vrijeme npr.

  1. MSD priručnik dijagnostike i terapije: Zdravstvene posljedice dugotrajne nadomjesne terapije
  2. Arterijska hipertenzija u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti - unknown-days.com

Hipokalcijemija i simpato- adrenalne hipertenzija hiperparatireoza česte su posljedice smanjene bubrežne obrade D vitamina. Može se javiti hiperfosfatemija pa liječenje valja prekinuti dok se razine ne normaliziraju, kako ne bi došlo do ovapnjenja mekih tkiva. Pretjerano spuštanje smanjuje mijenu kosti i uzrokuje adinamičnu osteopatiju s visokim rizikom prijeloma.

Zdravstvene posljedice dugotrajne nadomjesne terapije

Analozi D vitamina, dokserkalciferol i parikalcitol pokazuju slabiji učinak na crijevnu apsorpciju Ca i P, no podjednako dobro potiskuju PTH. Navode da bi ovi spojevi hemodijaliza hipertenzija smanjiti smrtnost u odnosu na kalcitriol treba još provjeriti.

Cinakalcet, kalcimimetski agens, povećava osjetljivost paratireoidnih senzora za Ca pa hemodijaliza hipertenzija dolazi u obzir kod hiperparatireoze, ali mu mjesto u rutinskom liječenju još nije određeno. Toksičnost aluminija je danas mnogo rjeđa no ranije, ali i dalje predstavlja opasnost za hemodijalizirane jer znadu uzimati vezače P na bazi Al.

Javlja se osteomalacija, prednisolon hipertenzija anemija Fe rezistentna i vjerojatno dijalitička demencija kombinacija gubitka pamćenja, dispraksije, halucinacija, grimasiranja, mioklonusa, konvulzija i karakterističnog EEG—a.

hemodijaliza hipertenzija

Al—osteomalacija može se dokazati i iglenom biopsijom kosti potrebno je posebno bojenje na Al. Renalna osteodistrofija posljedica je niza promjena, poput manjka D vitamina, sekundarne hiperparatireoze, kronične metaboličke acidoze i trovanja s Al, a liječi se uzročno. Manjak vitamina posljedica je dijalitičkog gubljenja vodotopivih predstavnika npr. B, C, folna kiselina i kompenzira se dnevnim multivitaminskim dodacima. Kalcifilaksija je rijedak poremećaj sistemskog kalcificiranja arterija s tkivnom hemodijaliza hipertenzija i nekrozom.

Uzrok je nepoznat, ali se drži da hiperparatireoza, dodavanje vitamina D i visoke razine Ca i P pridonose ovom otklonu.

Dr. Željka Grđan: Novi Centar za dijalizu OB Varaždin će skrbiti o više od 160 pacijenata

Prokazuje se bolnim, ljubičastim ili purpurnim kožnim infiltratima u obliku ploča ili čvorova koji egzulceriraju, stvaraju kraste i inficiraju se. Liječenje je potporno i simptomatsko.

hemodijaliza hipertenzija

Opstipacija je manje važna ali neugodna posljedica dugotrajne RRT, a distenzijom crijeva ometa drenažu pri peritonealnoj dijalizi.

Mnogim bolesnicima treba davati osmotske npr. U ovom poglavlju:.