Lijekovi za hipertenziju sartana, Liječenje hipertenzije


Rezistentna hipertenzija i spironolakton Srpanj 27, Prof.

Fiksna kombinacija antihipertenzivnih lijekova pojednostavnjuje liječenje i poboljšava suradljivost bolesnika.

Josip Vincelj dr. Arterijska hipertenzija glavni je nezavisni čimbenik rizika za srčanožilne bolesti. Bolesnici s rezistentnom hipertenzijom imaju značajno veći srčanožilni rizik nego bolesnici bez rezistentne hipertenzije Bolesnici s rezistentnom hipertenzijom imaju značajno veći srčanožilni rizik nego bolesnici bez rezistentne hipertenzije.

lijekovi za hipertenziju sartana

Demografske promjene lijekovi za hipertenziju sartana uključuju povećanje incidencije pretilosti i povećanje udjela starije populacije dovode do toga da će rezistentna hipertenzija biti još češća u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Kod bolesnika s rezistentnom hiperetnzijom izraženije su promjene na ciljnim organima kao što je hipertrofija lijeve klijetke, promjene na očnoj pozadini i oštećenje bubrežne funkcije s proteinurijom.

Kombinacije lijekova Kako se liječi povišeni krvni tlak? Suradnja bolesnika s liječnikom osnova je liječenja, zbog čega treba uvijek u početku liječenja biti strpljiv, jer nekim lijekovima treba određeno vrijeme da se suprotstave bolesti i postupno dovedu do normalizacije tlaka. U liječenju povišenog krvnog tlaka primjenom lijekova važno je pridržavati se nekih dokazanih principa. Najvažnije je u početku liječenja biti strpljiv i uporan u pronalaženju pravog lijeka ili kombinacije kao i prave doze.

Rezistentna hipertenzija može biti prividna i prava. U liječenju rezistentne hipertenzije glavna je stepenica promjena loših životnih navika tj.

lijekovi za hipertenziju sartana

Sljedeća stepenica u liječenju je redovito uzimanje kombinirane antihipertenzivne terapije. Od antihipertenziva u liječenju rezistente hipertenzije koristimo ACE inhibitore ili sartane uz blokatore kalcijskih kanala i diuretik.

Prehrana po bolestima

Ovim lijekovima još možemo dodati blokatore alfa i beta adrenergičkih receptora s ciljem snižavanja tonusa simpatikusa. U liječenju rezistentne hipertenzije važne su obje stepenice i o njima ovise rezultati liječenja. Važno je naglasiti da patofiziološki temelji rezistentne hipertenzije nisu još uvijek u potpunosti razjašnjeni.

lijekovi za hipertenziju sartana

Značaj aldosterona dobro je poznat u patogenezi rezistente hipertenzije. Stoga je opravdano dodavanje blokatora mineralokortikoidnih receptora odnosno spironolaktona.

Nema razloga za paniku

Rezultati brojnih provedenih studija ukazuju na korisne učinke blokatora mineralokortikoidih receptora kao što je spironolakton te je stoga lijek izbora u liječenju rezistentne hipertenzije. Rezistentna hipertenzija liječi se renalnom denervacijom.

Intervju Goran Koracevic - AMEC - Hipertenzija i disekcija aorte

Rezultati prve randomizirane i multicentrične studije Prag objavljeni su ove godine. Cilj istraživanja bio je usporedba učinka renalne denervacije i medikamentne terapije uz procjenu učinka spironolaktona na snižavanje krvnog tlaka.

lijekovi za hipertenziju sartana

U studiju Prag bilo je uključeno bolesnika s rezistentnom hipertenzijom. Vrijeme praćenja bolesnika bilo je 12 mjeseci.

Koriste se u lečenju hipertenzije, dijabetičke nefropatije i kongestivne srčane insuficijencije. Postoje dva tipa receptora angiotenzina 2 — AT1 i AT2 receptori. AT1 receptori smešteni su na krvnim sudovima, miokardu, bubrezima, u nadbubrežnoj žlezdi i u mozgu. Upravo su AT1 receptori odgovorni za sve efekte angiotenzina II. Stimulacija AT1 receptora izaziva sužavanje krvnih sudova, reapsorpciju natrijuma u bubrezima, oslobađanje aldosterona, remodeliranje mišićnog sloja krvnih sudova te stimulaciju centralnog i perifernog simpatičkog dejstva.

U 52 bolesnika učinjena je renalna denervacija, a 54 bolesnika primala su medikamentnu terapiju uz spironolakton.

Rezultati studije Prag pokazuju da renalna denervacija nije bila superiornija od medikamentne terapije.

lijekovi za hipertenziju sartana

Dodatak blokatora aldosterona tj. U studiji je jasno pokazana korist dodavanja spironolatona u terapiji rezistentne hipertenzije.

lijekovi za hipertenziju sartana

U svakodnevnoj kliničkoj praksi često smo neodlučni, preporučamo preniske doze ili se bojimo dodavati spironolakton u nekim slučajevima, a posebice u bubrežnih bolesnika, dijabetičara i bolesnika sa zatajivanjem srca. Oprez je potreban radi lijekovi za hipertenziju sartana povećanja razine pomaže masaža od hipertenzije u plazmi zbog dodavanja spironolaktona već postojećoj terapiji ACE inhibitorima ili sartanima.

Rezistentna hipertenzija i spironolakton

Na kraju može se zaključiti da je jasna korisnost spironolaktona u liječenju rezistentne hipertenzije. Nadamo se da će u budućnosti biti još studija o učinkovitosti liječenja rezistentne hipertenzije s većim brojem bolesnika. Ocjena 5.