Trombofiliju i hipertenzija, Nema potrebe za uzimanjem heparina, Andol je dovoljan


PDF kB Svakim danom sve je više činjenica koje pokazuju da su stečena i prirođena trombofilija važan dio patofiziološkog procesa čije su posljedice rani i kasni spontani pobačaji, intrauterini zastoj rasta, abrupcija posteljice te preeklampsija.

Pretile žene ne bi trebale držati dijetu za smanjenje težine tijekom trudnoće, zato što te vrste dijeta mogu uzrokovati manju porođajnu težinu i poremećaj rasta ploda.

Sva ova stanja su povezana s trombotičkim oštećenjima u krvnim žilama posteljice. Nerijetko trombofilija postane klinički manifestna prvi puta tek u trudnoći.

Klinička zbivanja u žena s trombofilijom su uobičajeno multikauzalna i predstavljaju interakciju trombofilije s drugim protrombotičnim rizičnim faktorima.

Arterijska hipertenzija

Već ranije rečeno, uredna trudnoća je sama po sebi hiperkoagulabilno stanje tijekom kojeg se događaju fiziološke promjene u sistemu zgrušavanja te u fibrinolitičkom sistemu, koje mogu reagirati s prirođenim i stečenim uzrocima trombofilije. Ta interakcija dovodi do komplikacija trudnoće. Trudnoća i hiperkoagulabilnost Početni stadij kaskade zgrušavanja je formiranje kompleksa tkivnog faktora zgrušavnja TF s faktorom VII.

Ovaj kompleks aktivira faktor X i na taj način započinje tzv. Faktor X također može biti aktiviran preko tzv. Oba puta zgrušavanja mogu biti zaustavljena. Dolazi također i do povećanog stvaranja trombina. Koncentracije faktora V i IX su nepromijenjene.

Koncentracije endogenih antikoagulansa, međutim, ne slijede trend povišenja koncentracija prokoagulansa. Dodatno, fibrinoliza je smanjena zbog povišene koncentracije i aktivnosti plazminogen aktivator inhibitora 1 i 2. Uz hiperkoagulabilnost, koja je posljedica povišenja prokoagulantnih faktora te smanjenja antikoagulantnih proteina, trudnoća je također povezana s venskom stazom zbog pritiska trudne maternice te oštećenjem krvnih žila trombofiliju i hipertenzija.

Trudnoća dakle povisuje sve rizike Virchovljeve »trijade« hiperkoagulabilnost, staza i vaskularno oštećenje. Trudnoća može biti »kap koja prelije čašu« kod žene kod koje zbog prirođenih faktora postoji sklonost trombozi. Venski tromboembolizam je važan uzrok morbiditeta, ali i mortaliteta tijekom trudnoće. Pojavnost trombofilije povećava ovu učestalost barem peterostruko, čak i više ukoliko postoji više nego jedan uzrok trombofilije.

Stečena trombofilija..

Najjača povezanost i najveći relativni rizik za VTE je prisutan kod homozigota za faktor V. Leiden i iznosi 34— Mada žene s prirođenim uzrokom trombofilije imaju visok i statistički značajan relativni rizik za razvoj VTE za vrijeme trudnoće, ukupno uzevši on još uvijek ostaje niski do umjereni. Mora se također kazati da na rizik za Trombofiliju i hipertenzija ima utjecaj i prethodna povijest bolesti, odnosno pojava VTE s ili bez prepoznate trombofilije.

Ukoliko postoji neki od urođenih defekata u sistemu zgrušavanja, tada rizik raste još više. Čini se da je rizk za VTE najveći kod žena koje su imale već ranije VTE i imaju neki od urođenih defekata u sistemu koagulacije.

Nasljedna trombofilija ..

Vjerojatnost je manja kod žena kojeimaju neki od urođenih defekata, a nisu ranije imale VTE, dok je najmanja kod žena koje nisu ranije imale VTE i nemaju ni jedan od defekata u sistemu zgrušavanja. Trombofilije i opstetričke komplikacije Povezanost između vaskularne tromboze i opstetričkih komplikacija prvo je prepoznata u žena s antifosfolipidnim sindromom APS. APS je autoimuni poremećaj karakteriziran postojanjem antifosfolipidnih protutijela aPL i jednim ili više kliničkih znakova, odnosno poremećaja, koji uključuju: neuspjele trudnoće, tromboze ili autoimunu trombocitopeniju.

Histološki nalazi kod neuspjelih trudnoća — infarkti posteljice, nekroze ili vaskularne tromboze povezane s antifosfolipidnim antitijelima, doveli su do hipoteze kako tromboza u uteroplacentnoj cirkulaciji može dovesti do infarkta posteljice i posljedično do gubitka ploda, odnosno trudnoće. Kasnijim otkrićem prirođenih uzroka trombofilije i njihove povezanosti s tromboembolizmom je kod istraživača još jedanput nametnuto isto pitanje, da li i ta stanja mogu biti povezana s opsteričkim komplikacijama hipertenzija 1 i 2 stupnja lijek se mogu pripisati placentarnoj insuficijenciji.

Ova stanja uključuju preeklampsiju, intrauterini zastoj rasta IUGRspontane pobačaje — rane ili kasne, uključujući i fetalnu smrt u trudnoći te moguću abrupciju posteljice. Ta stanja čine značajan trombofiliju i hipertenzija perinatalnog morbiditeta imortaliteta.

Womens Issues and Blood Clotting Stoga se čini posve atraktivnim otkriti etiologiju trombofiliju i hipertenzija i hipertenzija poremećaja, posebice ukoliko je ona izlječiva. Jedna od prvih studija koja je ukazala na povezanost između trombofilije i obstetričkih komplikacija je bila ona Kupferminka i suradnika iz Mada većina povezanosti između pojedinih uzroka trombofilije i opstetričkih komplikacija nije bila statistički trombofiliju i hipertenzija kada se stratificira po pojedinim, individualnim uzrocima trombofilije te prema pojedinom poremećaju u trudnoći, studija je izazvala pažnju i dalja istraživanja.

Brojne druge kohortne studije i studije kontroliranih slučajeva case-control studies su pokazale povezanost između trombofilije te spontanih pobačaja, preeklampsije, IUGR-a i drugih povezanih uz abnormalnu placentaciju. Međutim, rezultati među studijama znatno variraju te ostaje nejasan precizni rizik koji uzrokuje trombofilija različite etiologije na opstetričke komplikacije.

Nekonzistentnost između rezultata može biti zbog različitih populacija uključenih u studije, jer etnicitet, različita mjerenja perinatalnog ishoda te različita etiologija trombofilije mogu utjecati na ishod studije.

Ginekologija i opstetricija

Prethodna opstetrička povijest bolesnice može imati dramatičan utjecaj na sljedeće trudoće. Sljedeći izvor zabune je relativo visoka prevalencija trombofilije u zdravih, asimptomatskih osoba.

Visok krvni pritisak (hipertenzija): uzroci, simptomi i lečenje

To se posebice vidi u pojedinih etničkih populacija npr. Leiden u sjevernoj Europi. Dvije velike prospektivne, kohortne studije nisu pokazale povezanost između trombofilije i nepovoljnog ishoda trudnoće. Ta opservacija naglašava nekoliko sljedećih činjenica. Prvo, mnoge žene s trombofilijom imaju normalan ishod trudnoće. Drugo, prethodne opstetričke komplikacije vjerojatno imaju veću prediktivnu vrijednost za sljedeću trudnoću nego trombofilija sama i, konačno, žene s trombofilijom i prethodnim lošim opsteričkim ishodom su drugačije u smislu opstetričkog rizika od žena sa samom trombofilijom normalne prethodne trudnoće ili bez prethodne trudnoće.

Ginekolog koji me poslao na vađenje nalaza transfuzije navodi kako zbog mutacije postoji mogućnost trombofilije.

Usprkos tim problemima i nejasnoćama, brojne su studije dokazale povezanost trombofilije s opstetričkim problemima povezanim s placentarnom insuficijencijom. Preeklampsija i trombofilija Prva studija o povezanosti teške eklampsije u trudnoćama Ova studija je uključivala pacijentice s teškom preeklampsijom te one sa sistemskim lupusom i prethodnim tromboembolizmom.

Povezanost teške preeklampsije i urođenih uzroka trombofilije prvi put je objavljena Od tadsu brojne studije različitih vrsta izvjestile o povezanosti između teške preeklampsije i trombofilične mutacije. Faktor V. Ukupno uzevši, rezultati svih studija ostaju nejasni.

Metaanaliza pokazuje da je faktor V. Leiden jedini poremećaj povezan s teškom preeklampsijom. Studije, nadalje, pokazuju da u grupi žena s teškom preeklampsijom ipak ima više žena sa stečenom ili nasljednom trombofilijom, nego u kontrolnoj grupi. Postoje nadalje i podaci, za sada ograničeni, po kojima postoji povezanost između fetalne trombofilije i preeklampsije. Većina izvještaja pokazuje povezanost s faktorom V. Leiden mutacijom. Abrupcija posteljice i trombofilija Cirkulacija u posteljici je komparabilna s venskom crikulacijom s niskim tlakom i niskim brzinama protoka i stoga je osjetljiva na trombotičke komplikacije na dodirnoj površini između majke i fetusa, odnosno posteljice s posljedičnim prijevremenim odvajanjem posteljice.

Anemija Arterijska hipertenzija Datum zadnje izmjene: 8.

Mali je broj studija koje govore o povezanosti abrupcije posteljice i trombofilije. Razlog zašto je to tako može biti da se ne može izbjeći utjecaj na ta zbivanja uzrokovana drugim vanjskim uzrocima, kao npr. Kod nekih drugih studija ta povezanost nije nađena.